Met vlakte bedoelen we het zoeken in bossen, over weilanden, uitgestrekte vlaktes, bergen en heuvellandschappen. Hierbij werkt de hond vrij en dus zonder riem. Er is als het ware een onzichtbare lijn tussen hond en zijn geleider. De hond werkt tijdens het vlakterevieren zelfstandig door het gebied waarbij de geleider in de gaten blijft houden waar er gezocht is en waar nog extra gezocht moet worden.

Bij de opleiding leren de geleiders tevens te werken met een GPS. Met de GPS kunnen we zien hoe we moeten lopen, waar we lopen en waar we hebben gelopen en waar we heen gaan. Aan  de hand van de gelopen tracks kunnen we tevens bepalen welke gedeeltes van een gebied of perceel nog nader doorzocht moeten worden. Het blijkt in de praktijk nog een heel karwei om je hond in de gaten te houden en gebruik te maken van de GPS tegelijkertijd.

Op het moment dat de hond eelucca_vlakten slachtoffer heeft gevonden zal hij deze verwijzen. Behalve deze verwijzing maakt de geleider ook gebruik van de lichaamstaal van de hond. Een hond geeft middels allerlei signalen van zijn lichaam aan wat hem bezig houdt. Het is dus van het grootste belang dat iedere geleider een studie maakt van de lichaamstaal van honden in het algemeen met de betekenis daarbij en zeer zeker ook de lichaamstaal van zijn of haar hond in het bijzonder.