Het zoekwerk met honden doen we in allerlei omstandigheden. Deze kunnen zijn vlakte, puin, water, en sneeuw.
Bij bijna alle disciplines kan weer een onderscheid gemaakt worden in het zoeken naar levend vermiste personen of overleden vermiste personen. De hond gaat zonder eerder aangeboden geurbron op zoek naar alle personen die zich liggend of zittend in een gebied bevinden. Wanneer een hond een persoon heeft gevonden zal hij deze kenbaar moeten maken middels een verwijzing aan zijn geleider.
Hierin kan gekozen worden voor meerdere methodes en dit wordt veelal bepaald door het doel wat men wil bereiken met de hond en niet te vergeten de individuele aanleg van de hond.
Bij het mantrailen krijgt de hond vooraf wel de geur van de te zoeken persoon aangeboden. De hond zal hiervan het specifieke spoor moeten volgen tot hij de bewuste persoon heeft gevonden. Deze hond kan hierdoor ingezet worden in woonwijken, stadscentra en andere bevolkte gebieden naar mensen die eventueel ook nog in beweging zijn.

De verschillende verwijsmethoden kunnen worden onderverdeeld in blaffen, bringselen en leegverwijzen.
Blaffen
: wanneer een blaffende verwijzing wordt gehanteerd zal de hond bij het vinden van een persoon dicht in de buurt van deze persoon gaan blaffen. Dit zal de hond net zo lang volhouden totdat de geleider bij de hond is.oger_vlakte

Bringselen: bij het bringselen heeft de hond een halsband om met daaraan het zgn. bringsel gemonteerd. Deze heeft de hond geleerd alleen dan in de bek te nemen wanneer hij bij een persoon die ligt of zit aankomt. Hij zal het ‘bringsel’ in de bek nemen en daarmee teruggaan naar de geleider. Wanneer de afstand groot is zal de hond deze handeling meerder keren kunnen herhalen totdat hij de geleider geheel tot aan de vermiste heeft gebracht.

Leegverwijzen: is de methode waarbij de geleider een specifiek eigen gedrag van de hond heeft gepakt en dit gedrag heeft getraind tot een terugkerende gedraging bij het vinden van een vermiste. Bijvoorbeeld de hond komt bij de geleider terug en raakt een hand aan of springt op tegen de geleider. Aan dit gedrag zal de geleider dan weten dat de hond heeft gevonden en zal hij achter de hond aan gaan tot aan de vermiste persoon.

Wij spelen in op de natuurlijke driften van de hond en kijken naar het individu van ieder afzonderlijk. De gehele training wordt op een positieve manier bij de hond aangeleerd. Het doel heiligt hierbij zeker niet de middelen. We zorgen ervoor dat de hond elke training als iets positiefs ervaart door goed te letten op zijn/haar lichaamstaal. Door gebruik te maken van de verschillende en nieuwste leerprincipes is het ook mogelijk om iedere hond individueel te begeleiden. Tegelijkertijd passen we dit aan, aan elke geleider en het team in zijn totaliteit. Op basis daarvan zal de gehele opleiding worden opgebouwd en steeds weer worden bijgesteld.
Omdat Oger Zoekhonden coaches heeft met deze competenties, kunnen zij inspelen op de individuele ontwikkeling van de honden en hun geleiders en blijven ze ook elkaar spiegelen. Alleen zo ontstaat uiteindelijk een groep mensen die elkaar over en weer blijft spiegelen en hierdoor op een hoog niveau kan blijven functioneren.
Door kritisch te blijven kijken, niet vast te roesten in methodes of een stramien en open te blijven staan voor meningen en zienswijze zullen we in staat zijn te blijven groeien.
Hierdoor zullen ook de honden kunnen blijven groeien en hun passie kunnen beleven aan het trainen op de vlakte, in het puin, op het water, in de sneeuw of in tuig.
Hierdoor worden honden opgeleid die betrouwbaar zijn in hun werk en ook heel erg graag klaar staan om families te herenigen met hun dierbaren.
Natuurlijk weet de hond dat zelf niet, maar hun inzet is formidabel!

Wij hanteren een strakke certificering. Elk jaar zal een inzetbaar zoekhondenteam worden getoetst op zijn kwaliteiten. Zo bewaken we de kwaliteit en kunnen we bouwen op een groep met zeer gemotiveerde zoekhondenteams.
Op dit moment hebben we zes  zoekhondenteams voor levend vermiste personen hiervan zijn twee zoekhondenteams voor zowel levend als overleden vermiste personen. Hopelijk zullen we in de komende twee jaar worden versterkt met zeven honden die zijn opgeleid voor beide disciplines. Drie honden zijn behalve inzetbaar naar levend vermiste personen ook in opleiding als mantrailhond.

Voor onze trainingen hebben we altijd oefenslachtoffers nodig. Hiervoor maken we afwisselend gebruik van onze eigen teamleden, maar ook familieleden, vrienden en kennissen zijn van harte welkom en komen ons graag helpen.

rs_soVoor de opleiding van de honden is het van groot belang om verschillende oefenslachtoffers te vinden. In alle soorten en maten. Zonder aanzien des persoons.

Wanneer u door het bekijken van onze website enthousiast bent geworden of gewoon enorm nieuwsgierig naar ons werk en de honden kunt u altijd contact met ons opnemen of een mailtje sturen naar info@ogerzoekhonden.nl om bij onze trainingen te helpen.