Onder puin verstaan we locaties die alle overeenkomsten hebben met gebieden die getroffen zijn door een aardbeving en/of tsunami en door explosies. Hierbij werkt de hond zelfstandig, echter veel dichterbij de geleider dan op de vlakte. De hond zowel als de geleider dienen zich goed over de moeilijk begaanbare oppervlaktes te kunnen bewegen. Bij de opleiding van de honden wordt ook grote zorgvuldigheid in acht genomen en wordt er van de geleiders verwacht dat zij ook een zekere kennis tot zich nemen van de bouwconstructies en gevaren in de verschillende situaties  In het puin bestaan er veel meer gevaren en obstakels waar de honden voor komen te staan dan op de vlaktes. Putten, kuilen, gaten van verschillende diepten, gladde oppervlakten, schuine platen, glas, spijkers enzovoort.oger_puin

De ervaring leert dat er maar weinig ongevallen gebeuren. Een snee in een voetzool of een kleine snijwond is iets wat weleens gebeurt. Het neemt echter niet weg dat we erg voorzichtig blijven en we ook de nodige materialen bij ons hebben om eerste hulp toe te kunnen passen.

De verwijzing op het puin gebeurt nooit met een bringsel. Het is belangrijk dat de honden helemaal ‘naakt’ rondlopen zodat ze niet ergens achter kunnen blijven haken met een halsband. De verwijzing zal dus blaffend, gravend of middels leegverwijzen gebeuren. Ook een combinatie van deze verschillende gedragingen is mogelijk. In de training streven we een zo eenduidig mogelijke verwijzing na, maar zoals al eerder gezegd is de natuurlijke aanleg van de hond de belangrijkste basis.
jente_puinHet blijft een geschenk voor onze trainingen wanneer sloopbedrijven hun locaties beschikbaar willen stellen om onze honden op te kunnen leiden. We zijn altijd op zoek naar gemeentes, bedrijven, instanties en zo nog meer die hun locaties willen opgeven als trainingslocatie. We trainen meerdere malen per week en een dag in het weekend. Tijdens de weekenden fungeren we dan ook als een soort beveiliging op het terrein. Uiteraard zijn we zuinig op het openstellen van de locaties en het vertrouwen wat in ons gesteld wordt, daarmee is het vanzelfsprekend dat we dit schoonhouden en dus alles opruimen.